Privacy2018-05-24T10:58:31+01:00


UW PRIVACY
Voor een goed korter of langerdurig traject zoals training of begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als trainer van Mworks uw persoonsgegevens goed verwerk en vastleg. Dit omdat u gebruik maakt van onze diensten.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
De verwerkte persoonsgegevens bevatten:
– lichamelijke klachten zoals kleine blessures en ongemakken.
-eventuele medicatie gebruik.

Registratie van deelnemers aan onze training zijn oa gegevens zoals administratie & fiscale verplichtingen zoals
– e-mailadres
– naam en adres
– geboortedatum
– woonplaats
– telefoonnummer
– eventuele bedrijfsnaam
– bankgegevens

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als trainer heb ik Marcel Lippuner als enige toegang tot uw gegevens
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
– maken van facturen
– gebruik bij belastingaangifte en of jaarafrekening.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Mworks zal uw persoonsgegevens mbt training niet langer bewaren dan strikt nodig is met een termijn van 5 jaar.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de nota en/of aanmeldbevestiging die u ontvangt staan de volgende gegevens
– Uw naam, adres en woonplaats
– emailadres en telefoonnummer
– korte beschrijving van de training.